Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
MEDEN EN PERZEN. 35
Ook de etiquette aan het hof werd nauwkeurig geregeld
en de vorst met Oostersch machtvertoon omgeven. Slechts
knielend mocht men hem naderen en de hoogste eer
was spijzen van de vorstelijke tafel te ontvangen.
Het verlangen om zijn rijk af te ronden en misschien
ook de heerschzucht van zijne gemalin Atossa, de dochter
van Cyrus, wikkelde Darius in een' oorlog tegen de
Scythen ten N. van den Ister of Donau. Een brug werd
over de rivier geslagen ^n de bewaking toevertrouwd aan
de Jonische Grieken, wier voornaamste aanvoerder
üaeus., de tyran van Milete, was. Toen Miltiades, een
Thracisch vorst, na afloop van den bepaalden tijd, ried
de brug af te breken, wist Histiaeus dit plan tegen te
werken en de brug te bewaren, waarvoor hij, na den
terugkeer van Darius, beloond werd met een vorstendom
in Thracië. Zijne heerschzuchtige plannen verwekten even-
wel wantrouwen en bewerkten zijne terugroeping naar
het hof te Suza. Hierover verbitterd, besloot hij zich te
wreken en verwekte door middel van zijn schoonzoon
Aristagoras (499) een' opstand der Aziatische Grieken,
Zelf met een leger afgezonden, liep hij over tot de op-
standelingen en verkreeg bovendien hulp van eenige
Europeesche Grieken, de bewoners van Athene en Eretria.
De stad Sardes werd verbrand, maar tegen de overmacht
der Perzen was de strijd niet vol te houden. De Euro-
peesche Grieken keerden terug, de laatste vloot der op-
standelingen werd bij Lade vernietigd (494) en Histiaeus,
na een tijdlang als zeeroover rondgezworven te hebben.