Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 MEDEN EN PERZEN.
§ 22. Van Cambyses afwezigheid hadden de Magiërs
gebruik gemaakt tot eene poging om aan de Meden weêr
de oude heerschappij over de Perzen te verzekeren.
Wetende, dat Cambyses zijn' eigen broeder Bartja
(Smerdes) had laten dooden, verklaarden zij een der
hunnen, die op den vorstenzoon geleek, en als de
Smerdes bekend staat, voor den overledene, en riepen
hem uit tot koning. De terugkomst van 's konings gevolg
maakte aan deze heerschappij een einde. Eenige aanzien-
lijke jongelieden drongen het paleis binnen, vermoordden
den overweldiger, en herstelden weêr het overwicht der
Perzen. Een hunner, dè zoon van Hystaspes, werd als
Darius I (521—485) tot koning gekroond.
In tegensteUing met zijne voorgangers was Darius meer
staatsman dan veroveraar. Na het land tot rust te heb-
ben gebracht en met hulp van zijn vriend Zopyrus
een' hevigen opstand in Babyion bedwongen te hebben,
schonk hij aan het rijk die instellingen, welke Jiet tot
zijn val toe zou behouden. Het land werd verdeeld in
22 satrapie'én. Aan het hoofd van elke stond een satraap
of stadhouder, die dikwijls verplaatst werd om hem niet
te veel invloed in zijn gewest te geven. Naast den satraap
stond een van dezen geiieel onafhankelijke bevelhebber
der troepen en een schatmeester, welke van weêrszijden
op elkander toezicht moesten houden. Om de groote
afstanden in het rijk te verkorten, voerde Darius een
geregeld postwezen in en tot bevordering van het verkeer
strekte de invoering der muitten, de zoogenaamde Dariken.