Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
meden en perzen. 33
van Voor-Azië. Babyion, Suza, Ecbatana en Persepolis,
de stad der koningsgraven, werden de vier hoofdsteden
der Perzische monarchie, die geheel en al het karakter
van een Oostersch despotisme aannam, waarin de vorst
als een god moest gediend worden. Alleen de stamgenooten
van den veroveraar, de eigenlijke Perzen, bleven eene
grootere vrijheid en gelijkheid naast den koning genieten.
§ 21. Cyrus' zoon, Cambyses(S29—521), een krachtig
maar hartstochtelijk vorst, voltooide de uitbreiding van
Perzië tot eene wereldmonarchie door de verovering van
Egypte, het laatste der Oostersche rijken. Met htilp van
de Arabieren, de Phoeniciërs en Polycrates, den tyran
van Samos, tastte hij koning Psamtik ILE aan, wiens
vader Amasis hem beleedigd had, en versloeg hem bij
Pelusium in 525. In zijne overige ondernemmgen was
hij evenwel niet zoo gelukkig. Een tocht tegen de Ethio-
piërs mislukte, de Phoeniciërs weigerden hem hunne hulp
tegen .Carthago, een zijner legers kwam om in de woestijn,
en door zijne onverdraagzaamheid verbitterde hij de ge-
loovige Egyptenaren, vooral toen hij in eene vlaag van
woede, na eene mislukte onderneming, hun' heiligen
stier, denApis, doorstak. Eene reeks van opstanden onder
hem en zijne opvolgers waren daarvan het gevolg. Deze
teleurstellingen en zijne onmatigheid waren misschien de
oorzaken der vlagen van waanzin, die hem op lateren
leeftijd aantastten. Op den terugtocht naar Azië, waar
een opstand der Meden'uitgebroken was, stierf hij, ten
gevolge van een val van zijn paard.
3