Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
MEDEN EN PERZEN.
.Armenië , breidde zijn rijk naar het W. uit tot de Halys
en wilde slag leveren tegen den Lydischen koning Alyattes,
toen eene plotselinge zonsverduistering, de eerste door
Thales van Milete voorspelde, beiden door de veroor-
zaakte ontsteltenis tot inkeer bracht, en door bemidde-
ling van Babyion een verbond van vriendschap werd
gesloten, bekrachtigd door het huwelijk van de dochter
van den Lydischen koning met Cyaxares' zoon. Deze,
Astyages (595—559) was de laatste der Medische konin-
gen. Onder hem barstte een opstand uit der onderdrukte
Perzen onder hun stamhoofd Cyrus, uit het geslacht der
Achaemeniden, die den Medischen vorst troon en leven
kostte.
§ 20. Cyrus., de stichter van het Perzische rijk (559—5 29),.
kwam, na de overweldiging van Medië, dadelijk in vijan-
dige betrekking tot Astyages' bondgenooten, de koningen
van Babyion en Lydië. Croesus, de vorst van het laatste
land, wachtte zelfs Cyrus' komst niet af, maar trok hem
over de Halys tegemoet. De geoefende Perzische ruiterij
behaalde evenwel de overwinning, en in 544 werd de
hoofdstad Sardes veroverd en Croesus onttroond, om later
echter de vertrouwde raadsman van den Perzischen vorst
te worden. Ook de Grieksche kuststeden, die reeds door
Croesus alle onderworpen waren, vielen na een misluk-
ten opstand in Cyrus' macht en moesten hem hunne
vloten en schatten ter beschikking stellen. Babyion, dat
te lang gedraald had met Lydië hulp te verleenen, werd
nu in 538 veroverd, en daarmede was Cyrus meester