Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 MEDEN EN PERZEN.
krachten bovenaardsche wezens, die zij als goden aan-
baden en door offers en gebeden gunstig zochten te
stemmen. Wat evenwel in die woestijnen met hun droge,
heldere lucht den meesten indruk op de bewoners maakte,
was de scherpe tegenstelling tusschen dag en nacht, tus-
schen licht en duisternis. Zoo ontwikkelde zich de dua-
listische godsdienst, als wiens stichter, ongeveer 1500
V. C., Zoroaster of Zarathoestra d. i. goudglans, genoemd
wordt, en die ons bekend is uit het Zend-Avesta., het
heilige boek der Ariërs.
Boven alle schepselen, leert de Zend-Avesta, staande
twee goden Ormoezd en Ahriman, eigenlijk Ahuramazda
en Angrimanyus, de een de god van den dag, het licht
en het goede en de ander die van den nacht, de duisternis
en het kwaad. Oorspronkelijk de dienaar van Ormoezd,
verzette Ahriman zich uit trots tegen hem en ontstond
er een strijd, die beiden met hunne ondergeschikte gees-
ten, de deva's., over de aarde en vooral over de zielen
der menschen voeren, tot eindelijk aan Ormoezd weêr
de overwinning zal blijven en Ahriman in zijn dienst
zal terugkeeren. Door steeds naar het goede te streven,
en slechts die handelingen te verrichten, welke het volle
licht van den dag mag beschijnen, kan de mensch tot
de zegepraal van Ormoezd medewerken. Waarheidspre-
kend, was daarom het eerste, wat de Perzische knapen
moesten leeren en beoefenen. Niet in duistere tempels,
maar onder den open hemel aanbad men den god van het
licht, en brandde men op de hoogten ter zijner eere vuren ,