Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29 ASSYRIË EN BABYLON.

om haar aan de bergen van haar vaderland te herinneren.
Hij liet op de terrasgewijze oploopende platte daken zoo-
veel aarde aanbrengen, dat zelfs boomen er hunne wortels
in konden schieten, terwijl zij door zorgvuldige be-
sproeiing en afwisseling van planten, het geheele jaar met
een veelkleurig bloemendek getooid bleven.
De bloei der Babylonische monarchie duurde evenwel
slechts kort. Reeds in 538 v. Chr. verklaarde Cyrus, de
machtige koning van Perzie, den laatsten koning Nabo-
nahid of Nabonetus, wegens de hulp door hem aan den
koning van Lydië verleend , den oorlog. Door het graven
van een kanaal verlegde hij de bedding van den Euphraat,
zoodat de gracht droogliep en een stuk van den muur
instortte, en te midden van een feest stond hij, voor
men er op bedacht was, met de zijnen in de stad, die
gedwongen werd zich over te geven, en later een der
hoofdsteden werd van het Perzische rijk.
meden en perzen.
§ 18. Nadat de Indiërs zich van hen hadden afgeschei-
den, bleef de hoofdstam der Ariërs nog rondzwerven
in de vlakte van Bactrië en de aangrenzende woestijn
van Iran, aan wier westelijken rand zij zich later zouden
nederzetten. Ook zij leefden oorspronkelijk op dezelfde
wijze als de oude Germanen, en zagen in de natuur-