Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 ASSYRIË EN BABYLON.
eindelooze uitgestrektheid der botiwvallen bewijst, een
der grootste van Voor-Azië werd.
Binnen den buitensten muur van de stad, zoo breed, dat
twee vierspannen er over konden rijden, lag eene ruimte,
zevenmaal zoo groot als het tegenwoordige Parijs. Daar-
binnen waren evenwel ook weiden en akkers ingesloten,
om de stad bij een beleg, steeds van de noodige levens-
middelen te voorzien. Binnen de stad \verden groote ge-
bouwen opgetrokken, alle van gebakken steen en versierd
met beeldhouwwerk, dat gelijk de beroemde leeuwen,
meesterschap in de behandeling van het materieel bewijst
en, schoon in andere opzichten er bij achterstaande, de
Egyptische beelden in losheid en gespierdheid overtreft.
Onder de beroemdste gebouwen behoort, naast 's konings
paleis, de tempel van Bel., gewijd aan den bevruchtenden
zonnegod, den schepper van hemel en aarde. Naast hem
stond de booze, verschroeiende zonnegod Moloch., aan
wien zelfs kinderoffers werden gebracht. Evenzoo stonden
tegenover elkaar de vrouwelijke godheden, Mylitla of
Baaltis en Astarte, welke eerste door uiterst zinnelijke
godsdienstgebruiken gehuldigd werd. De tempel was boven-
dien voorzien van eene sterrewacht, daar de priesters,
de Chaldeeuwen, zich vooral op sterrekunde en sterre-
wichelarij toelegden, evenals de Egyptische priesters.
Onder de zeven wereldwonderen wordt een ander werk
van Nebukadnezar gerekend, de hangende tuinen, die
hij ter eere van de meest geliefde zijner gemalinnen
— in Babyion bestond de veelwijverij — liet aanleggen,