Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
27 ASSYRIË EN BABYLON.
hoewel Sardanapalus zich tegen de verwachting als een
leeuw verdedigde en een inval van een ruw Noordsch
volk, de Scythen, Cyaxares dwong naar zijn rijk terug
te trekken, werd de belegering na den aftocht der
Scythen met zooveel kracht hernieuwd , dat Sardanapalus
in wanhoop zich met zijn vrouwen en schatten liet ver-
branden en de stad in de handen der belegeraars viel
(606). Zij werd geheel verwoest en Assyrië heeft nooit
meer een zelfstandigen staat gevormd.
§ 17. Na den val van Niniveh ontstonden drie groote
rijken in Azië, het Medische onder Cyaxares, het Lydi-
sche onder de Mermnaden en het Babylonische onder
Nabopolassar. Toen de laatste in het jaar na de verove-
ring stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Nehukad-
nezar (605—561), die zijn rijk tot het eerste in Azië
maakte. Hij versloeg koning Necho van Egypte bij Cir-
cesium en drong hem terug uit Azië, veroverde Jeruzalem
en voerde de Joden in ballingschap naar den Euphraat,
en na het beleg van Tyrus, dat, zoo men zegt, zeven
jaren geduurd heeft, was hij meester van de geheele
Syrische kust. Zijn rijk strekte zich uit tot de Arabische
zee en de Perzische golf. De schatten, door zijne oorlogen
verkregen, gebruikte hij tot het aanleggen van groote
werken of tot verfraaiing der hoofdstad. Tot bescherming
tegen de Meden bouwde hij aan de oostgrens den grooten
Medischen mtiur\ een kanaal tusschen Euphraat en Ti-
gris diende tot regeling der overstroomingen, maar het
meeste deed hij voor de stad Babyion, die zooals de