Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 ASSYRIË EN BABYLON.
Layard is het gehikt hen te ontcijferen en door de opgra-
vingen van Niniveh bij de stad Mosoel en van Babyion
bij het dorp Hilleh kunnen wij ons, niet zoo goed als
bij de Egyptenaren, daar gebakken steen lichter verweert
dan graniet, maar toch tamelijk wel eene voorstelling
maken van den toestand en de geschiedenis dier oude
volken.
§ i6. De Semieten, welke de Akkads hadden verdron-
gen, stichtten in de Euphraat- en Tigrisvlakte twee
staten, aan den bovenloop der rivieren waarvan
Niniveh de hoofdstad werd, en aan den benedenloop
Babyion met gelijknamige hoofdplaats. Afwisselend be-
heerschten beiden de geheele riviervlakte. Het eerste
groote rijk was Assyrië, waarvan de vorsten , na het Egyp-
tische juk te hebben afgeworpen, hun gebied naar alle zij-
den uitbreidden. De grootste veroveraars waren Tiglath
Pilezar en Bin-nirardie Babyion, Medië, Armenië en
een gedeelte van Klein-Azië onderwierpen. Meer bekend
is Salmanasser (722) de veroveraar van Israël, en Sati-
herib., die een mislukten aanslag deed op Jerusalem. Hunne
opvolgers Assurhaddon en Assur-banipalvan welken
laatste de beroemde bibliotheek afkomstig is, heerschten
zelfs een tijdlang in Egypte. Doch spoedig begon onder
de verwijfde despoten het rijk te vervallen en trachtten
de onderworpen volken hunne vrijheid te heroveren. On-
der den laatsten koning, Asuridilili of Sardatiapalus., ver-
bonden zich Cyaxares, de koning van Medië en Nabo-
polassar, de stadhouder van Babyion tegen de stad, en