Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EGYPTENAREN. IQ
en onder den laatsten koning Psamtik III werd het Egyp-
tische leger, 525, in den slag bijj^Pelusium vernietigd
en viel het land in de nacht van den Perzischen koning
Kambyses; den opvolger van Cyrus.
de assyriers en babyloniërs.
§ 15. Een volk, waarschijnlijk van het Mongoolsche
ras, evenals de Chineezen, maar van den Toeranischen
stam, de Akkads of Akkadiërs, is, voor zoover we weten,
het eerste geweest, dat zich vestigde in het vruchtbare
Mesopotamië, tusschen Euphraat en Tigris, en daar door
denzelfden invloed als elders Chineezen, Indiërs en Egyp-
tenaren, tot den landbouw en eene hoogere beschaving
overging. Van hen is ons slechts weinig bekend: een
hunner koningen, Kedor Laomer, wordt door het bijbel-
sche verhaal in den tijd van Abraham gesteld, en waar-
schijnlijk zijn zij de uitvinders geweest van het schrift,
dat ook later door de Semitische stammen, die hen ver-
drongen., werd aangenomen, en het spijkerschrift wordt
genoemd. Zij griftten met een stift op zachte, versch
gebakken steen de letters, die daardoor den vorm ver-
' kregen van wiggen of spijkers, en door de verschillende
plaatsing of richting de verschillende klanken uitdrukten.
Hun boeken, gelijk ze gevonden zijn in de groote bibli-
otheek van Assur-banipal, bestaan uit zulke samengebon-
den steenen plaatjes. Aan mannen als Rawlinson, Botta,