Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EGYPTENAREN. IQ
was onbeperkt, de koningen werden als goden aange-
beden en brachten zelfs offers aan hunne eigene beelte-
nissen, maar zij werden bijgestaan in de regeering door
een uitstekend stelsel van ambtenaren, die van alles ver-
\
antwoording moesten afleggen en onafhankelijke, onaf-
zetbare rechters. Een eigenlijk kastenwezen bestond er
niet, maar de zoon volgde gewoonlijk het beroep van
den vader. Bovenaan stonden de priesters, tegelijk de
geleerden, rechters en geneeskundigen. Zij waren be-
last met den eeredienst der goden, wier hoogste Ra
of Ptah, de zonnegod was. Bovendien had elke streek
haar eigen goden, die gewoonlijk tot triaden vereenigd
werden, zooals Osiris, Iris en Horus, wier lotgevallen
de afwisseling der jaargetijden voorstelden. Aan hen ge-
wijd waren de heilige dieren, de apis of hei'.ige stier,
katten, ibis, krokodil enz. De dierenvereering met het
onsterfelijkheidsgeloof onderscheidde de Egyptenaren van
de meeste volken der oudheid.
Het groote rijk van Tutmes bleef niet lang in zijn
geheel. Onder zijne opvolgers hadden voortdurend opstan-
den plaats, die geheele provinciën van het rijk afscheurden.
Het was de taak der Ramsessen die opstanden te be-
strijden en vooral Ramses II Hr 1400, bij de Grieken
Sesostris, heeft een' hardnekkigen strijd te voeren gehad
tegen de Aziatische Ketha-volken. Een zijner tochten is
bezongen door den dichter Pe7itaoervan wiens helden-
dicht nog gedeelten zijn overgebleven.
Voor het overige evenwel was Ramses een middelmatig