Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EGYPTENAREN. IQ
lijk vindt men daarin een der oudste Egyptische werken,
het doodenboekeen soort reisgids naar de eeuwigheid,
dat den gestorvenen voorschreef, wat zij na den dood
hadden te ondergaan, en welke antwoorden zij den god
Osiris en het doodengericht moesten geven.
De beroemdste aller graven zijn de pyramiden van
Gizeh, afkomstig van de koningen Cheops., Cephren en
Mycerinus (Eg. Chufu, Shafra en Menkera), waarvan de
grootste, die van Cheops, (met de beroemde sfinx er
voor) waaraan loo.ooo menschen 30 jaar lang zouden
gewerkt hebben, in zijn kern de geheele St. Pieterskerk
zou kunnen bevatten. Van groote steenen, met ontzettende
inspanning aangevoerd, trapsgewijze opgebouwd, werden
zij gedurende het leven van den vorst steeds vergroot
en met een nieuwen mantel van steenen omgeven. Eerst
bij zijn' dood plaatste men er den top op, en verkreeg men
door het aanvullen der tusschenruimten de bekende wis-
kundige figuur, die daaraan haar naam ondeend heeft
Van eene nog onvoltooide geeft de trappenpyramide te
Sakkarah ons het voorbeeld.
Een der grootste koningen van het oude rijk was
A7nene7nha ///, ib 2200 v. Chr., de stichter van het
labyrinth met zijn 3000 vertrekken, die om de overstroo-
mingen van den Nijl te regelen een groot meer liet graven
(het Moerismeer), dat het overtollige Nijlwater opnam ,
of in jaren van droogte door kanalen zijn inhoud verder
over het land verspreidde. Het was nog geen eeuw na
zijne regeering, toen het rijk bezweek voor de aanvallen