Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EGYPTENAREN. IQ
geheel Egypte aan hun gebied onderwierpen, en dan weêr
Egyptische, Tutmes, Ramses, Saladijn, Mehemet Ali,
die over de landengte hunne macht uitbreidden tot verre
in Voor-Azië. En in deze eeuw is het land weêr van
nieuw belang geworden voor de beschaafde wereld, sedert
de tocht van Napoleon in 1798 het Westen met zijne
hulpbronnen heeft bekend gemaakt.
Het was de Fransche geleerde Champollion, wien
het gelukte na de vondst van den steen van Rosette.^
die hetzelfde opschrift in het hieroglyphen-schrift., het
demotisch of volksschrift en het Grieksch bevatte, door
de zorgvuldige vergelijking der verschillende letterteekens
het heilige schrift der Egyptenaren te ontcijferen. Ande-
ren, vooral Duitschers, als Brugsch, Lepsius en George
Ebers volgden zijn voetspoor, en door den rijkdom van
gevonden papyrus handschriften, tot romans en mémoires
toe, door de tallooze opschriften op tempels en graven
— andere bronnen als Herodotus en de koningslijst van
Manetho niet te vergeten — vooral door de duurzaam-
heid van al hunne kunstwerken, die voor de eeuwigheid
berekend waren, is de geschiedenis der Egyptenaren ons
beter bekend geworden, dan die van een der andere
Oostersche volken.
§ 12. Volgens Lepsius 3892 v. Chr., volgens anderen
eenige eeuwen vroeger of later, stichtte koning Menes
van Tis de stad Memphis. Met hem begint de eigenlijke
Egyptische geschiedenis, die wij het best verdeelen in
drie tijdperken.