Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
i8
DE EGYPTEN'AREN.
woond wordt, maar ook om het duister, waarin land en
volk tot de laatste tijden voor ons zijn verzonken geble-
ven. Een gedeelte maakt daarop eene uitzondering, na-
melijk de Noordoosthoek, waar zich naast de woeste
negervolken een reeds in de oudste tijden hoogst be-
schaafde staat ontwikkelde. Het was weêr eene groote
rivier, de Nijl, die door hare regelmatige overstroomin-
gen , in het vruchtbare dal, dat zij zichzelve gevormd had,
de bevolking tot den landbouw uitnoodigde, en ook hier
maatschappij en staat schiep. Van Assoean of Syene,
waar de eerste watervallen beginnen, door Opper-Egypte.,
slechts eene smalle strook aan hare oevers, en het breedere
rijke Middel-Egypte tot Beneden-Egyptehet deltaland
aan haar zevenmond, vormt zij in die regenlooze streek
eene breede oase te midden der groote woestijnen aan
weêrszijden.
De nabijheid van Azië, welks volken zich steeds over
de landengte van Suez door Egypte naar het westen
moesten begeven, maakte dit rijke land tot een' voort-
durenden twistappel tusschen de nieuw aangekomenen,
tot het een krachttgen.^ voor hoo^e ontwikkeling vatbaren
volksstam van Chamitische afkomst., eindelijk gelukte na
verdrijving van alle overige stammen, zich hier duurzame
woonplaatsen te vestigen. Ook later bleef het land in
voortdurende aanraking met de twee overige werelddeelen,
en oefende het een' belangrijken invloed uit op hunne be-
schaving en lotgevallen. Nu eens waren het Aziatische
heerschers, Assyriërs, Perzen, Arabieren, Turken, die