Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE INDIËRS.
II
wist machtig te worden, bouwde ter bewaring van het
rehquie een tempel (stupa), eene vóór dien tijd inindië
onbekende zaak, maar later ook door de Brahmanen
nagevolgd. Van hun rijkdom en pracht getuigen de ont-
dekte grotteniempels te Ellora, Salsette en Elephante.
Schoon een tijdlang onderdrukt, wist later het Brah-
manisme bij de ontaarding van het Boeddhisme, weer
terrein te winnen, en na een' hardnekkigen strijd het
laatste geheel uit Indië te verdringen. Daarbuiten hadden
evenwel reeds zendelingen die leer bij naburige volken
ingang weten te doen vinden, en nog telt het Boeddhisme
in het noordelijke van China en Mongolië, en het zuidelijke
vanCeylon onderscheiden,meer dan 400 millioen aanhangers.
In Indië bleef de bevolking gedrukt onder despotisme
en priesterdwang, en bezat zij geen kracht van weerstand
meer tegen de vreemde veroveraars, die later het land
overstroomden. Arabieren, Mongolen, Portugeezen en
Engelschen, waarvan de laatsten nog de tegenwoordige
bezitters zijn en door de studiën hunner geleerden weer
de geschiedenis der oude Indische beschaving voor ons
hebben ontsloten.
de egvptenare;
Nederlandsch Schoolmuseum
Pfinsengracht 151 bij de Prinsenstraat
AMSTERDAM
§ iT. Men noemt Afrika wel het donkere werelddeel,
niet alleen omdat het door een donker menschenras be-
2