Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
22 DE INDIËRS.
Brahnia, in het volstrekte niets ingaan. Zoo ontwikkelde
zich de kiem van eene nieuwe leer, ook reeds door de
Sankhyaschool voorbereid, welke slechts wachtte op den
man, die haar in een vast stelsel zou gieten en door zijn
voorbeeld ingang zou doen vinden bij het volk. Die man
was de koningszoon uit het huis Gautama, Siddartha,
de verlichte, de Boeddha.
§ 10. Het was meer dan 500 jaren voor Christus' ge-
boorte, toen de jonge vorst, na eene woelige jeugd tot
inkeer gekomen en vol medelijden met den toestand der
mindere klassen , besloot afstand te doen van zijn erfrecht,
om zich geheel aan de verdrukten te kunnen wijden.
Het Brahmanisme tastte hij aan in zijne grondvesten,
de zielsverhuizing en het kastenverschil, predikte gelijkheid
van allen tegenover de godheid en zachtmoedigheid en liefde
jegens elkander, tot zelfs jegens de dieren. Hij belöofde
den brave na den dood, wat den Indiër de hoogste za-
ligheid scheen, eeuwige rust en een einde aan het bestaan,
den overgang in het Nirwana, het volstrekte niets. Reeds
bij zijn leven moest de wijze daarnaar streven door zelf-
kastijding en zelfverloochening, zich van alle begeerten
ontdoen en zelfs trachten zijn denkvermogen te vernieti-
gen. Klüizenaarswezen en ascetisme dagteekenen van dien
tijd. Het volk, meer aan het zinnelijke gehecht, verbas-
terde evenwel later,zijne leer, en nam Boeddha, tegen
zijne bedoeling, op in de rei der godheden, ja verhief
hem tot de hoogste. Men betwistte elkaar na zijn dood
(543 v. C.) zijn gebeente, en wie een gedeelte daarvan