Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE INDIËRS. II
den Hindoe: kon hij het slechts zoover brengen, dat hij
zijn' ouderdom zonder werken kon slijten, dan bleef hem
niets meer te wenschen over. Maar de grond leverde zoo-
veel vruchten, dat de verkoopsprijs de moeite niet be-
loonde; de vorsten, wien de Brahmanen absolute macht
hadden weten te verschaffen, drukten het volk met zware
belastingen voor hunne kostbare hofhouding, en de han-
del bracht wel schatten in het land — maar niet voor
hem. Werken dus, werken tot zijn dood, dat was het lot
van den Indischen wesja. En zelfs de dood bracht hem
geene rust, want hij zou opnieuw geboren worden en
altijd weêr op nieuw, tot hij eindelijk in kon gaan in het
Brahma, in de eeuwige rust. Welnu, ook dat zou hij
verdragen, zoo hij dan slechts vooruitging in de rei der
wedergeboorten, zoo hij slechts een middel wist, dat
hem aangaf, wat hij moest doen of laten, om den goden
welgevallig te zijn en hun meer nabij te komen. De Brah-
manen gaven hem dit middel; zij gaven hem Manoe's
ifctboek, waarin alle voorschriften der innerlijke reiniging
nauwkeurig stonden opgeteekend, en de straffen die bij
hunne verwaarloozing dreigden; doch die voorschriften
waren zoo omslachtig, zoo moeilijk steeds in acht te
nemen en nooit te verwaarloozen, dat de straf van eene
nieuwe lagere wedergeboorte onvermijdelijk scheen en
het middel nog erger was dan de kwaal. Nergens dus
rust voor den armen Hindoe, die niets dan rust zocht,
op welke wijze ook, al moest hij zichzelf er lichamelijk
en geestelijk voor vernietigen en in plaats van in liet