Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 DE INDIËRS.
eenheid te vinden in de rijke verscheidenheid van het
Indische natuurleven. Twee philosofenscholen zijn het
meest bekend geworden: de pantheïstische Vedanfa^vcA-
gens welke de geheele schepping uit het Brahma is ont-
staan , en de Sankya.^ de voorloopster van het Boeddhisme,
die de wereld der verschijnselen slechts een spel der ver-
beelding noemt en het Brahma, den wereldgeest, als het
eenig bestaande erkent. Voor het volk'was die leer te
diepzinnig: gedeeltelijk hield het zich aan zijne oude go-
den, gedeeltelijk bevolkte zijn rijke verbeelding de natuur
met eene menigte geesten en hoogere wezens, gedeelte-
lijk ook nam het den eeredienst der onderworpen Dra-
vida's aan en huldigde deti zinnelijken Siwadienst en de
Trimoerti, de drieëenheid van Brahma, den schepper,
Vishnoe, den behouder en Siwa, den verdelger. De kern
van zijn geloof bleef evenwel steeds de leer der zielsver-
huizing welke door hare plastische tastbaarheid, en den
invloed der Brahmanen zich algemeene gelding heeft
weten te verschaffen. En toch was zij het, welke het leveti
tot een hel maakte voor den geloovigen Hindoe.
§ 9. Ieder kent den verslappenden invloed van het
tropische klimaat. Hem, die njet met eenebuitengewoné
wilskracht begaafd is, vergaat de lust tot werken en het
werken wordt eene onmogelijkheid. Hitte en vochtigheid
verslappen de spieren, en slechts één verlangen blijft
over: het verlangen naar rust, naar het dolce far niente
van den neger, die anderen laat werken, en zichzelf in
de zon ligt te koesteren. Rust was ook het ideaal van