Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 DE INDIËRS.
den er dus in het Gangesdal twee volken van verschil-
lende kleur — varna — welke als scherp gescheiden
kasten — in 't Sanskriet eveneens varna — tegenover
elkaar stonden, de Soedra en de Dvidscha^ d. i. de
tweemaal geborenen.
Intusschen deed weldra de natuur van het Gangesdal
haar' invloed op de nieuw aangekomenen gevoelen. Er
begint een geheel nieuw tijdperk der Indische geschiedenis,
en men zou onmogelijk in de Hindoes, zooals zij later
,zijn geworden en nog zijn, de oude stamvenvanten der
Germanen herkennen. Het heete, vochtige klimaat ver-
slapte hunne geestkracht, de vruchtbare, rijk besproeide
grond lokte tot bebouwing, en uit de strijdlustige no-
maden werd een vreedzaam volk van landbouwers. Slechts
een klein gedeelte bleef, rond den vorst geschaard, de
wapenen voeren tegen de naburige Dravida-stammen, of
ook wel tegen de andere rijkjes, welke in dit laagland
door geene natuurlijke grenzen meer van elkaar geschei-
den, allengs tot groote monarchieën samensmolten. Meer
en meer vervreemdden die krijgslieden van hunne overige
landgenooten: de rijke buit, die hun op zulk eene ge-
makkelijke wijze ten deel viel, het vrije leven en de gunst
der vorsten, steeds uit hun midden gekozen, verwekten
weerzin om tot de bedrijven van den vrede terug te
kéeren, en als een aaneengesloten hofadel scheidden de
ksatrija's zich af van de landbouwende wesja's.
§ 8. Het eigenlijke kastenwezen evenwel heeft zijn
ontstaan te danken aan de Brahmanen. Heerschzuchtig