Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
17° 1>e volksverhuizing.
gaf hem zijne zuster ten huwelijk en benoemde hem tot
stadhouder van Spanje, waar hij het West-Gothischerx^
stichtte (415).
§ 118. Om Italië te kunnen verdedigen, hadden de
Romeinen hunne meer afgelegen provinciën van troepen
moeten ontblooten, en dadelijk werden deze door stam
op stam overstroomd. Zoo vestigden zich de Vandalen,
Alanen en Sueven in Spanje, waar de beide laatste even-
wel kort daarop door de West-Gothen werden onder-
worpen. De Vandalen echter onder hun' koning Genserik
staken over naar Afrika en stichtten daar het Vandaal-
sche rijk in 429. Als een machtig zeïkoning verwoestte
Genserik de kuststreken der Middellandsche zee, en plun-
derde hij zelfs Rome, waar hij door de keizerin Eudoxia ,
wier gemaal vermoord was, werd te hulp geroepen.
Van een' anderen buitenpost van het Romeinsche ge-
bied, Britannia, maakten zich de noordduitsche volken
der Angelen en Saksen onder hun' vorsten Hengist en
Hor sa in 4.^19 meester. In plaats van de bedreigde Kel-
tische Britten, die hen te hulp geroepen hadden tegen
de invallen der Pieten en Scoten, bij te staan, veroverden
zij zelf hun land en drongen hen terug naar de bergen
van Wales en Cornwallis, terwijl een aantal Britten zelfs
het kanaal overstak en zich vestigde in het naar hen
genoemde Bretagne.
Intusschen hadden de Hunnen, die een tijdlang rustig
gewoond hadden in de vlakte van Pannonië, een nieuwen
heerscher gekregen in den vreeselijken Attila, bijge-