Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VOLKSVERHUIZING. 169
monarchieën als Theodosius de Groote (379—395)- Hij
regeerde met wijsheid en beleid, riep in 388 een concilie
bijeen te Constantinopel, dat de leer van Athanasius
tot de eenige en Katholieke verklaarde, en verdeelde
zijn rijk vóór zijn' dood onder zijne twee zonen, Arca-
dius en Honorius. Den eersten, die het Oosten kreeg,
werd de listige Galliër Rufinus, den tweeden, die het
Westen beheerschte, de Vandaal Stilicho tot raadsman
gegeven.
Naijverig op elkanders macht, trachtten de twee vor-
sten met alle inspanning elkaar zooveel mogelijk afbreuk
te doen. En toen onder Arcadius een tweede hevige op-
stand der West-Gothen onder hun' krachtigen koning
Alarik uitbarstte, wist Rufinus dezen te bewegen liever
naar het vruchtbare Italië te trekken. Hij werd evenwel
door Stilicho teruggeslagen en moest zich tevreden stellen
met zijn stadhouderschap Illyricum, ten einde nieuwe krach-
ten te verzamelen. Een tweeden keer redde Stilicho Rome,
toen hij een' grooten Germaanschen volkenbond, die onder
den vorst Radagais Italië was binnengedrongen, in 406
bij Faesulae versloeg. Kort daarop werd hij evenwel
door zijn'ondankbaren, wantrouwenden keizer omgebracht,
en nu gelukte het Alarik in 410 beter, Italië binnen te
dringen, en zelfs Rome, toen de keizer, die zich te
Ravenna opsloot, den aangeboden vrede weigerde, uit
te plunderen. Toen hij in het zuiden van Italië was ge-
storven en in de bedding van de Busento was begraven,
sloot de keizer evenwel vrede met Alariks broeder Athaulf.,