Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VOLKSVERHUIZING. 174
uitgegaan, en in plaats daarvan hadden de keizers een
aantal Germaansche kolonisten in Italië overgebracht,
die slechts op de gelegenheid wachtten om zich met
hunne stamgenooten buiten de grenzen te verbinden.
Zelfs de legers en lijfwachten der keizers bestonden voor
het grootste deel uit Germanen.
§ 117. Hadden reeds dikwijls volkenbewegingen onder
de dicht op elkaar wonende Germanen plaats gehad, wan-
neer geheele stammen met vrouw en kind, door gebrek ge-
dreven , andere woonplaatsen gingen opzoeken, in het jaar
375 begon de groote volksverhuizingtoen de Mongoolsche
stam der Hunnen., uit China verdreven, langs de Kaspische
zee over den Don Europa binnentrok, en met ontzettenden
aandrang al de volken, die hij ontmoette, verpletterde of
meêsleepte. Alanen en Oost-Gothen moesten zich bij de
woeste nomaden aansluiten en zich aan hunne vorsten onder-
werpen; de West-Gothen evenwel vluchtten voor hen uit,
en vroegen ter bescherming aan keizer Valens woonplaatsen
in Moesia, aan de andere zijde van den Donau. Zij zetten
zich daar rustig neder, maar door de praefecten onder-
drukt en mishandeld, stonden zij op, versloegen en
doodden keizer Valens in den slag bij Hadrianopel
en doortrokken plunderend geheel Griekenland.
Keizer Gratia?ius van het West-Romeinsche rijk zond
tegen hen zijn veldheer Theodosius, wien het gelukte
hen weêr ten onder te brengen. Door Gratianus evenwel
ondankbaar behandeld, trok hij tegen dezen op, onttroonde
hem, en beklom zelf den keizerstroon der vereenigde