Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 CONSTANTIJN DE GROOTE EN ZIJNE OPVOLGERS.
en schitterende overwinningen over de Germaansche Cha-
maven en andere volken had behaald, riepen zijne sol-
daten dezen in zijn hoofdkwartier Lutetia Parisiorura (het
tegenwoordige Parijs) tot keizer uit. Constantius stierf,
terwijl hij hem tegemoet trok, en Julianus werd weldra
door het geheele volk als keizer erkend (361—363). Daar
hij evenwel in zijne voorliefde voor de oude Grieksche
beschaving, niet door vervolgingen maar door spot en
achteruitzetting de Christelijke kerk wilde doen wijken
voor het oude Heidendom, waarom hij den bijnaam
Apostata of den Afvalligen ontving, kreeg hij eene aanzien-
lijke partij tegen zich, vooral toen hij ook veler belangen
krenkte door den kostbaren hofstoet af te schaffen en tot
den ouden Romeinschen eenvoud terug te keeren. Toen
hij op een tocht tegen de Perzen gesneuveld was, ging
zijn geheele werk weêr te niet, daar zijn opvolger Jovi-
anus de Christelijke kerk weêr in al haar macht herstelde.
Na den dood van Jovianus werd de krachtige Valenti-
nianus tot keizer gekozen, die zijn' broeder Valens tot
medekeizer in het Oosten aanstelde. Onder dezen vorst
begon de groote beweging der Germaansche volken, die
bekend is als de volksverhuizing en het Romeinsche rijk
weldra zijn ondergang tegemoet voerde.