Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 CONSTANTIJN DE GROOTE EN ZIJNE OPVOLGERS.
hem den naam Constantinopel ontving. Het rijk bleet
verdeeld in vier deelen, n. 1. de prefecturen van het
Oosten, Illyricum, Italië en Gallië; maar hij stelde geene
medekeizers aan, doch liet hen besturen door burgerlijke
prefecten, onder wie de vicarissen der diocesen en de
rectoren der provinciën stonden. In plaats van de macht
der soldaten kwam die der ambtenaars. Naast de pre-
fecten stonden de bevelhebbers der troepen. Zijn eigen
hofstoet stelde de keizer samen uit zijn zeven opperhofbe-
ambten of ministers en daaronder een geheelen stoet van
hovelingen. Met het laatste overblijfsel der republiek was
voor goed gebroken en Rome geheel eene oostersche
monarchie geworden. Zware belastingen drukten het volk,
onder welke de indictio of grondbelasting, die om de 15
jaar herzien moest worden en elk jaar afwisselde, de
drukkendste was.
§ 115. Constantijn, die in zijn bijzonder leven zeer
weinig blijk gegeven had van Christelijke gezindheid, en
op eene gruwelijke wijze niet alleen zijne tegenstanders,
maar zelfs zijn eigen zoon Crispus, had laten vermoor-
den, had bij zijn' dood drie zonen nagelaten, die het
rijk onder elkaar verdeelden, Constantijn, Constantius en
Constans. Weldra ontstond tusschen hen, die niet beter
waren dan hun vader, een nieuwe burgeroorlog, waarin
Constantius de anderen overwon, en de alleenheerschappij
verkreeg. Hij liet al zijne familieleden vermoorden, en
toen dit lot ook zijn' eenigen overgebleven neef Julianus
bedreigde, die roemrijke oorlogen gevoerd had in Gallië