Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 CONSTANTIJN DE GROOTE EN ZIJNE OPVOLGERS.
over het wezen van Christus en diens betrekking tot God
een strijd tusschen de bisschoppen Arius en Athanasius.
Ter bijlegging van het geschil riep Constantijn de Groote
(323—337) het eerste CEcumenisch (d. i. van de bewoonde
wereld) concilie te Nicaea bijeen (325). De leer van Arius
werd veroordeeld, maar daarmede niet uitgeroeid; want
vooral de Germanen bekeerden zich bij voorkeur tot de
Ariaansche kerk.
Aan de hulp der Christenen had Constantijn voor een
groot gedeelte zijne overwinning over Licinius, die hen
haatte en vervolgde, te danken gehad. Daarom en ook
door den invloed van zijne moeder Helena, die tot hunne
gemeente behoorde, beschermde hij hen en verhief zelfs
hun godsdienst tot staatskerk, ofschoon hij zelf aan
zijn heidendom getrouw bleef. Zijne begunstiging had
evenwel op het karakter der kerk een'nadeeligen invloed,
daar nu velen om gunsten te erlangen tot haar over-
gingen en er eene geheele geestelijke hierarchic werd in-
gevoerd , die vrij spel Het aan de heerschzucht der geeste-
lijken. Aan het hoofd der kerk werden gesteld de vijf
metropolitaan-bisschoppen van Rome, Constantinopel,
Jeruzalem, Antiochië en Alexandrië, en onder deze de
bisschoppen, suffraganen, dekens en gewone geestelijken.
Evenals in de kerk voerde de keizer eene dergelijke
rangorde in in den staat, en bekleedde hij zijn gunste-
lingen met een reeks van titels en waardigheden. Rome
hield nu voor goed op de hoofdstad des rijks te zijn,
daar hij zijn zetel overbracht naar Byzantium, dat naar