Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
163 DE SOLDATENHEERSCHAPPIJ.

na hef rijk een tijdlang geschokt te hebben, eindelijk
beslist werden door den grooten slag bij de Milvische
brug (312), in welken Constantijn, de zoon van Constantius
Chlorus, zijn tegenstander Maxentius versloeg, terwijl hij
door de verovering van Chalcedon (323) op Licinius
alleenheerscher werd van het Romeinsche wereldrijk.
VIERDE TIJDPERK.
Van Constantijn den Grooten tot Romulus
Augustulus.
constantijn de groote en zijne opvolgers.
»
§ 114. Niettegenstaande de vervolgingen, die het
onderging, had het Christendom zich meer en meer in
het Romeinsche rijk en zelfs onder de naburige Germanen
uitgebreid. In die tijden van zedenverval en ordeloosheid
bestond er behoefte aan een reiner, hechter geloof om
zich aan vast te klampen dan het verouderde heidendom.
Zelfs de diepzinnigste Grieksche philosofen vonden er
aanknoopingspunten in met hunne wereldbeschouwing en
maakten de nieuwe leer aantrekkelijk voor de meest ont-
wikkelden. Het was evenwel hun doordenken over de
beginselen van het Christendom, dat tot verschillende
uitkomsten voerde, en het onstaan van verschillende
secten binnen de kerk in de hand werkte. Zoo ontstond