Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
167 DE SOLDATENHEERSCHAPPIJ.
raingen aan in het muntstelsel, waarin schandelijke misbrui-
ken waren binnengeslopen, en liet den muntmeester Felicis-
simus ophangen, die koper in plaats van zilver gebruikte.
Toch verwekten ook zijne hervormingen ontevredenheid
en viel de groote vorst als het offer eener samenzweering.
Hetzelfde lot onderging zijn opvolger, de oude senator
Tacitus.
Als veldheer stak verre boven al zijne voorgangers uit
de bekwame keizer Probtis., die van 276—282 het be-
stuur voerde. Hij behaalde schitterende overwinningen
op de Germanen, voerde den wijnbouw in Duitschland
in en liet zijn soldaten een nieuwen grenswal bouwen,
groote moerassen droogmaken en kanalen graven. De
grootste der Illyrische keizers is evenwel de Dalmatiër
Diocletianus geweest, die na de moordenaars van zijn'
voorganger Carus gestraft te hebben, met krachtige hand
den scepter voerde en ingrijpende veranderingen in het
geheele Romeinsche regeeringsstelsel tot stand bracht.
§ 113. Diocletianus (285—305), van zeer geringe af-
komst langzamerhand in den krijgsdienst opgeklommen,
werd na den dood van zijn' tegenkeizer Carinus alleen-
heerscher van het Romeinsche rijk. Nadat hij de rust in
het rijk hersteld had, een hevigen opstand had onder-
drukt der zoogenaamde Bagauden., meestal verarmde
boeren, die onder dweepzieke leiders waren samenge-
stroomd, en gelukkige oorlogen had gevoerd tegen de
Germanen en Perzen, begon hij aan zijne groote hervor-
mingsplannen. Om het uitgestrekte rijksgebied gemakke-