Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
DE SOLDATENHEERSCHAPPIJ.
duizendjarig bestaan van Rome gevierd. Maakte zijn op-
volger Deciusdie tot den ouden eenvoud van zeden
wilde terugkeeren, eene eervolle uitzondering; toen ook
hij tegen de Germaansche Gothen gesneuveld was, werden
de burgertwisten weêr voortgezet tusschen de keizers
Valerianus en Gallienus, en eens stonden zelfs 30 provin-
ciaalkeizers, ook wel de dertig tyrannen genoemd, tegen-
over elkander. De barbaren drongen van alle zijden het
ineenstortende rijk binnen; Rome geleek eene groote
belegerde vesting. Terwijl aan de eene zijde de Nieuw-
Perzen steeds nieuwe provinciën van het rijk afscheurden,
drongen van den anderen kant de krijgzuchtige Gothen
door tot in Klein-Azië en plunderden geheel Griekenland.
§ 112. Het waren de uit Illyrie afkomstige keizers,
die Rome redding brachten, en Claudius II, Gothicus
bijgenaamd, versloeg eindelijk de Gothen in den reuzen-
slag bij Naïssus in 269, waarin meer dan 50.000 van deze
omkwamen, en waardoor het rijk tot de volksverhuizing
toe voor hunne aanvallen beveiligd werd. Zijn opvolger
Aurelianus (270—275) maakte een einde aan het onaf-
hankelijke rijk, dat zich onder een der dertig provinciaal-
keizers, Odenathus, in Palmyra gevormd had en dat toen
onder het bestuur der begaafde koningin Zenohia stond.
Palmyra werd bestormd en Zenobia moest de zegepraal
des keizers in Rome opluisteren.
Om zich beter te kunnen verdedigen tegen de Germanen
ontruimde AureHanusDacië en bouwde hij een sterken nieu-
wen ringmuur om het uitgebreide Rome. Hij bracht hervor-