Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 DE SOLDATENHEERSCHAPPIJ.
door den slaaf?chen senaat erkend en met goddelijken
eerbied aangebeden werden. Septimius toonde zich een
waardig vorst; hij breidde de grens nog verder naar het
noorden uit in Groot-Brittannië, onderdrukte alle opstan-
den van andere bevelhebbers, drong de Parthen terug en
versierde Rome met gebouwen. Sedert zijn tijd werd
de veldheerssjerp, het »keizerspurper", de dracht der
heerschers.
Niet minder dan Septimius was zijn zoon Antonius, bij-
genaamd Caracalla{2ii—217), bemind onder de soldaten.
Zonder dat ware reeds vroeger een einde gekomen aan
de regeering van den dwingeland, die aan zijne zinnelijk-
heid en bloeddorst den vrijen teugel liet, en tot wiens
edelste slachtoffers zijn eigen broeder Geta en de be-
roemde rechtsgeleerde Papinianns behoorden. Eene be-
langrijke verandering bracht in het Romeinsche rijk zijn
besluit, waarbij hij het Romeinsche burgerrecht aayi alle
vrije onderdanen van het rijk zonder onderscheid ver-
leende. Sedert dien tijd had de geboren Romein geen
voorrecht meer boven den provinciaal en waren allen
gelijkelijk onderdanen tegenover de keizerlijke almacht.
Op bouwkundig gebied bezit Rome nog van hem de
reusachtige Thermen van Caracalla. Hij viel door eene
samenzweering, aan welks hoofd de prefect der lijfgarde,
Macrinus, stond, die tot keizer werd uitgeroepen, maar
kort daarop vermoord werd.
§ III. Het keizerlijk gezag werd door de soldaten
weêr aan de familie van Caracalla teruggegeven, en