Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
de soldatenheerschappij. 157
DERDE TIJDPERK.
Van Marcus Aurelius tot Constantijn
den Grooten.
dé soldatenheerschappij.
§ iio. Nadat de zoon van Marcus Aurelius, Com-
modus., een bloeddorstig tyran, die zich zelfs niet ontzag
om als gladiator voor de Romeinen op te treden, ver-
moord was, werd de edele Pertinax tot keizer gekozen.
Deze werd evenwel reeds in het eerste jaar zijner regee-
ring door de praetorianen, die van een anderen keizer
meer geschenken en voorrechten verwachtten, vermoord,
waarop zij het keizerschap aan den meestbiedende aan-
boden; en werkelijk was de Romeinsche senator Didius
Julianus onbeschaamd genoeg den keizerstitel te koopen.
Verontwaardigd stonden evenwel de legioenen op en
droegen de kroon op aan hun' veldheer Septimius Severus
(193 —211), die naar Rome oprukte, Julianus liet dooden,
de praetorianen omsingelde en ontwapende en aan hunne
macht voor goed een einde maakte. In zijne militaire
verachting voor alle burgers bracht Severus evenwel
allen invloed over bij de soldaten, die deels uit de Ro-
meinsche legionaren., deels uit de auxiliaren der provin-
ciën bestonden en stelde hij uit hun midden zijn eigen lijf-
garde samen. Met zijn bestuur begint in Rome de eigen-
lijke soldatenheerschappij. Uit hun midden benoemden de
legioenen later hunne bevelhebbers tot keizers, die dadelijk