Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
HET KEIZERRIJK BIJ ADOPTIE. 156
aan zijn' eenen adoptiefzoon Marcus Aure/ius (i6i—i8o),
die den tweeden, den jongen Lucius Verus, tot Augustus
en medekeizer benoemde. Met hem sluit de reeks der
voortreffelijke Romeinsche keizers. Als een ernstig philo-
soof trachtte hij ook in het werkelijke leven de be-
ginselen zijner wijsbegeerte tot waarheid te maken. Zijn
bestuur mocht evenwel niet zoo vreedzaam zijn als dat
van zijn' voorganger. Behalve dat de pest, uit Azië over-
gebracht, op eene vreeselijke wijze de stad teisterde en
te vergeefs door den bekwamen geneeskundige Galenus
bestreden werd, woedde een hevige oorlog met de Par-
then aan de oostgrens van zijn rijk, die evenwel toen
nog met hunne onderwerping en de inlijving der provincie
Mesopotamië eindigde. Zelf voerde de keizer een nieuwen
oorlog tegen de Markomannen en Quaden, die door
andere volken opgestuwd steeds meer naar het zuiden
voortdrongen. Ter eere zijner overwinningen werd hem
in Rome eene fraaie triomfzuil opgericht. Minder roem-
vol evenwel was zijne vervolging der Christenen, die
wegens hunne weigering om zich aan de staatswetten en den
staatseeredienst te onderwerpen, juist van de beste keizers
gewoonlijk de hevigste vervolgingen te lijden hadden.