Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET KEIZERRIJK BIJ ADOPTIE. 155
achtige Olympieion en Panhellenion. De stad Adrianopel
herinnert nog aan zijn naam. Zwaar trof den keizer
het verlies van zijn' lieveling Antinous, die zich in
Egypte voor hem opofferde en ter wiens eere hij overal
tempels en standbeelden het oprichten. Het grootste ge-
denkteeken van zijne werkzaamheid op bouwkundig ge-
bied is het mausoletm of Hadrianusgraf, aan de andere
zijde van den Tiber, waar hij een nieuwe rijke brug liet
overslaan. Van belang voor lateren tijd is vooral zijne
zorg voor het rechtswezen geworden, daar hij de uit-
spraken der oude Romeinsche praetoren tot het edictum
pcrpetuim liet verzamelen en overal in de steden rechts-
geleerden van beroep liet aanstellen. In zijn' tijd leefden
de groote juristen Gajus en Scaevola. Verder bracht hij
verandering in het leger en de financiën.
Twee edicten tegen de Joden verwekten een' vreese-
lijken opstand onder een' zekeren Bar Chochba, die zich
een nieuwen Messias noemde. Hij werd evenwel onder-
drukt, en de Joden van dien tijd af over alle deelen der
aarde verspreid.
§ 109. Hadrianus' opvolgerwas^«/ö«/«;/^/';W(i38-i6i),
na den dood van diens eersten adoptiefzoon Lucius
Verus, tot Caesar benoemd. Onder zijn krachtig bestuur
werd bijna overal de vrede in het rijk bewaard, alleen
in Brittannië werd het gebied uitgebreid en begrensd door
eenen nieuwen mutir op het smalste gedeelte van Schot-
land. In Rome bouwde hij den rijken tempel van Antonius
en Faustina; en algemeen bemind, liet hij het bestuur na