Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 DE INDIËRS.
de indiërs.
§ 6. Een ons nauw verwante stam had zich bij een
dier volksverhuizingen, welke een gewoon verschijnsel
zijn bij nomadische volken, uit Armenië of üit Bactrië, het
gemeenschappelijk stamland der Indo-Germanen, naar
het zuidoosten begeven in het hoogland van Iran, van
waar eene afdeehng, waarschijnlijk om nieuwe weiden te
zoeken door den Kaboelpas het InduSgebied binnendrong
en zich in het land der vijf stroomen vestigde. Evenals
de taal dezer Ariërs schijnt ook hunne levenswijze , gelijk
wij die uit hunne heilige boeken, de Veda's, kennen,
in vele opzichten overeenkomst getoond te hebben met
die der Germanen, door Tacitus beschreven. Zij leefden
in afzonderlijke stammen, onder koningen, wier macht
alleen in oorlogstijd van beteekenis was, in voortdurende
veeten onder elkaar of met de oorspronkelijke inwoners
van het land. Hun godsdienst bestond in eene vereering
der natuurmachten, welke zij door het brengen van offers,
waaronder het Soma-offer — eene plant, 'die op de
Himalaya groeit — den goden het welgevalligst was,
gunstig voor zich trachtten te stemmen. Agni, de god
van het vuur, welke, behalve zijne beteekenis voor het
huiselijk leven, de offers verteerde en zoo de wenschen
der offeraars tot Indra, Varoena en de overige hemel-
machten overbracht, genoot zelf geene mindere vereering
dan deze. Maar even onmisbaar als het vuur voor het