Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET KEIZERRIJK BIJ ADOPTIE.
153
het keizerrijk bij adoptie.
§ 107. Na den dood van Domitianus werd door de
praetorianen de grijze Nerva (96—98) tot keizer ver-
heven. De senaat, die door Domitianus zeer was inge-
krompen, en wiens ledental deze door zijne benoeming
tot censor voor zijn leven naar willekeur kon aanvullen,
herkreeg een gedeelte van zijne oude macht. Niet in staat
aan den aandrang der oproerige legioenen een voldoenden
tegenstand te bieden, voerde Nerva een stelsel in, dat
aan Rome eene reeks van zijne beste keizers geschonken
heeft. In plaats van de opvolging aan de erfelijkheid of
het toeval over te laten, benoemde de keizer een der in-
vloedrijkste Romeinen tot mederegent, gewoonlijk onder
den titel van Caesar, en nam hem aan als zoon {Adoptie)
en troonsopvolger.
De Spanjaard Trajanus (98—117), door Nerva tot
mederegent verkozen, herstelde de rust en toonde zich,
eenmaal keizer, een van Rome's beste en edelste regenten.
Hij onderwierp na een' zwaren oorlog den Dacischen
koning Decebalus., sloeg de eerste vaste brug over den
Donau ter verbinding met het gebied aan de andere zijde,
lijfde Arabië in als eene nieuwe provincie, en voerde een'
gelukkigen krijg tegen de Parthen. Onder Trajanus be-
reikte het Romeinsche gebied zijne grootste uitgestrektheid.
Van den verworven buit versierde hij de hoofdstad. Door
zijn' bouwmeeste'- Apollodorus liet hij het Trajanusforum
bouwen, aan welks ingang zich eene rijke triomfpoort