Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
DE KLAVIERS.
zich af, en toonde hij zich een niet minder uitstekend regent
dan zijn vader. Door zijne zachtheid en gematigdheid,
en de opoffering van eigen wenschen aan het algemeen
belang won hij de liefde van al zijne onderdanen, niet-
tegenstaande de zware rampen, die zijne regeering ken-
merkten. Nog grooter verwoesting dan de zware pestziekte
en den hevigen brand, welke de stad teisterden, ver-
oorzaakte de onverwachte uitbarsting van den Vesuvius,
(79) die de rijke steden Herculanum en/"mp^/ï begroef.
De opgravingen der laatste stad, die niet door de lava,
maar alleen door de asch bedolven werd, hebben aan
het tegenwoordig gesbcht het leven der oude Romeinen
met zijne deugden en gebreken tot in de minste bijzon-
derheden doen kennen. Van Titus' eigen gebouwen in
Rome zijn het meest bekend de thermen (d. i. inrichting
voor warme baden) en zijne triomfpoort.
Een geheel ander man was Titus'opvolger en broeder,
Domitianns (81—96), wiens oorspronkelijke gestrengheid
eindelijk in de gruwelijkste wreedheid ontaardde. Naar
buiten werd het rijk evenwel uitgebreid door zijn eigen
veldtochten in Dacië, die van Agricola in Schotland en
de inlijving van een gedeelte van Duitschland, het zoo-
genaamde decumatenland, dat ten noorden door een
grooten muur van den Donau tot de Lahn werd be-
grensd. Eene samenzweering maakte een einde aan 's kei-
zers leven.