Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE KLAVIERS.
151
stellen, de eischen bevredigen der praetorianen en soldaten,
de ledige schatkist vullen en de opstanden dempen, die tij-
dens de burgertwisten in de provinciën waren uitgebroken.
Terwijl zijn zoon Titus eindelijk na een langdurig beleg
Jeruzalem bestormde en verwoestte, en zoo den Joodschen
opstand onderdrukte, zond hij Cerealis tegen de Galliërs,
die onder Julius Sabinus waren opgestaan, en de Bata-
vieren , die onder Claudius Civilis een' gevaarlijken oorlog
waren begonnen en zelfs de vesting Gastra Vetera hadden
veroverd. Beiden werden door Gerealis ten onder gebracht,
en de Batavieren gedwongen het oude bondgenootschap
weêr te hernieuwen, terwijl de bekwame Agricolagroote
veroveringen maakte in Groot-Brittannië, en onder de
volgende keizers Titus en Domitianus zelfs tot het noorden
van Schotland doordrong. Door het aantal legioenen te
verminderen beperkte Vespasianus de macht der soldaten
en door eene uitstekende administratie bracht hij orde
in de financiën en kon hij zijn' zoon eene gevulde schat-
kist nalaten. Toch vond hij de middelen om Rome met
grootsche gebouwen te versieren, waarvan het reusachtige
Colosseum of Flavische amphitheater, dat voor 87.000 toe-
schouwers berekend was, nog tegenwoordig getuigenis
aflegt.
§ 106. Zoo het kon, werd zijn'weldadig bestuur nog
overtroffen door dat van zijn' zoon Titus (79—81), »de
liefde en wellust van het menschelijk geslacht." Evenals
de prins Hendrik van Shakespeare, wierp hij, eens op
den troon gestegen, al zijne jeugdige lichtzinnigheid van