Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
15° DE FLAVIËRS.
TWEEDE TIJDPERK.
Van Nero tot Marcus Aurelius.
de flaviërs.
§ 104. Galba, de stadhouder van Noord-Spanje, maakte
zich met hulp van zijne legioenen van den Romeinschen
keizerstroon meester. Door zijne strenge onderdrukking
van alle eischen der soldaten, die belooning voor hunne
diensten verlangden, vervreemdde hij deze van zich en
tegelijk riepen de legioenen aan den Rijn Vitdlius en die
in Spanje den begaafden Otho tot tegenkeizers uit. Otho
drong Rome binnen en doodde Galba, die door zijn
eigen vrienden verlaten werd; tegen Vitellius evenwel
leed hij eene nederlaag bij Bedriacum, waarna hij zelf een
einde aan zijn leven maakte. Den veelvraat Vitellius wilden
evenwel de legioenen, die onder hun' bekwamen veld-
heer Vespasianus het beleg voor Jeruzalem hadden ge-
slagen, waar de Joden reeds onder Nero een'wanhopigen
opstand waren bggonnen, niet langer aan het hoofd der
regeering dulden en zij riepen hun' eigen bevelhebber
tot keizer uit. Diens aanhanger Antonius Primus rukte
uit Thracië Italië binnen, versloeg Vitellius en maakte
een einde aan zijne kortstondige heerschappij.
§ 105. Flavius Vespasianus (70—79), de stichter der
Flavische dynastie, vond bij zijne troonsbeklimming een
zware taak te volvoeren. Hij moest rust en orde her-