Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
155 HET HUIS VAN AUGUSTUS.
schijnlijk ten onrechte aan hem wordt geweten. Maar
het volk geloofde de beschuldiging en toonde zelfs
medelijden met de anders gehate christenen., die Nero
als de aanstokers gruwelijk liet vervolgen. Deze secte,
onder keizer Augustus ontstaan, had zich onder hen, die
behoefte gevoelden aan iets beters dan het toen heerschende
ongeloof en bijgeloof, een groot aantal aanhangers ver-
worven. . Uit verwarring met de onverdraagzame en
halsstarrige Joden, en wegens hunne weigering, godde-
lijken eerbied te bewijzen aan het beeld des keizers of
krijgsdienst te vervullen, ondergingen zij bij uitsluiting
talrijke vervolgingen van de Romeinen, die anders de
grootste verdraagzaamheid in acht namen. Onder Nero
begon de eerste der groote christen-vervolgingen.
Alle pogingen der Romeinen, gelijk de groote samen-
zweering van Piso, tot verdrijving van den tyran waren
tot nu toe mislukt. Maar eindelijk weigerden ook de
legioenen in de provinciën hem langer gehoorzaamheid.
Wel werd de opstand der Gallische onder Julius Vindex
door de Duitsche onderdrukt, maar toen ook deze zich
tegen Nero met de Spaansche verbonden, kreeg eindelijk
ook de senaat weêr moed, verklaarde hij Nero buiten de
wet en vogelvrij, en door iedereen verlaten, ontging deze
alleen door zelfmoord de straf uit de handen zijner
vervolgers.