Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
HET HUIS VAN AUGUSTUS.
dikwijls hunne persoonlijke vijanden onschuldig ten val
trachtten te brengen, gaven der kruipende senatorenrecht-
bank volop werk. Vooral oefende een' nadeeligen invloed
op hem uit de bevelhebber der praetorianen of keizerlijke
lijfwacht, toen naar Rome overgebracht, Aelius Sejanus,
die het volle vertrouwen van den keizer bezat, en toen
deze zich in zijn menschenhaat naar het eiland Capri
had teruggetrokken, onbeperkt de hoofdstad beheerschte.
Het doel van Sejanus was zichzelf de opvolging te
verzekeren, waarom hij eerst met hulp van diens gema-
lin den kroonprins Drusus vergiftigde, en toen de geheele
familie van Germanicus ombracht, behalve diens jongsten
zoon Cajus. Eindelijk zijne bedoeling inziende, liet Tiberius
hem ter dood brengen, maar Sejanus'opvolger, Macro,
maakte kort daarop in verbinding met den jongen Cajus
een einde aan 's keizers leven.
§ 102. Cajus, d.i. soldatenlaarsje bijgenaamd,
(37—41) de zoon van Germanicus, reeds in zijn jeugd
door en door verdorven, gaf zich in het onbeperkte ge-
voel van zijn keizerlijke almacht op den troon aan de
schandelijkste uitspattingen over. Om de spoedig door hem
geledigde staatskas te vullen, begon hij eene reeks van
bloedprocessen tegen de rijke Romeinen, ten einde door
verbeurdverklaring hunner goederen het tekort aan te
vullen. Als een bewijs van zijne verachting der republi-
keinsche instellingen benoemde hij zijn paard tot consul
en een tocht, dien hij tegen Brittannië zou ondernemen,
liep daarmede af, dat hij de schelpen van het strand als