Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
145 KEIZER AUGUSTUS.

aangenomen, en in het jaar 14 n. C. Augustus'opvolger
op den keizerstroon.
het huis van augustus.
§ loi. Tiberiui (14—37) was een krachtig vorst, die
verscheidene verbeteringen vooral in het stadsbestuur
ea in de financiën tot stand bracht. Naar buiten werd
hït rijksgebied uitgebreid door de onderwerping van
Marbod, den koning der Markomannen, en de gelukkige
oorlogen, die Germanicus in Armenië voerde. De laatste
regeeringsjaren van den vorst zouden evenwel eene treurige
vermaardheid verkrijgen door de majesteitsprocessen , welke
hij invoerde. Onder Augustus' regeering altijd op zijde
gezet en met wantrouwen gadegeslagen, had zijn somber,
streng karakter hem tot eene algemeene menschenver-
achting vervoerd. Daarbij kwam, dat men hem, dieniet
tot de vorstelijke familie behoorde, als een' indringer
op den troon beschouwde, en de oude republikeinsche
partij op nieuw veld won, vooral toen het volk hem
waarschijnlijk ten onrechte beschuldigde den beroemden
Germanicus door vergif uit den weg geruimd te hebben.
Achterdochtig van aard, begon hij een reeks vervolgingen
tegen hetgeen hij als een nieuwe misdaad majesteitsschennis
noemde, waarbij zelfs de oproerige gedachte strafbaar
werd gerekend. Een aantal delatoren of aanklagers, die
10