Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 KEIZER AUGUSTUS.
naar het oosten gelokt was, in de passen van het Teu-
toburger uwud (g n. C.). Het geheele Romeinsche leger
werd vernietigd, en aan de heerschappij der Romeinen
in Neder-Germanië voor een' korten tijd een einde ge-
maakt. Spoedig wist evenwel de nieuwe bevelhebber
Germankus., de zoon van Drusus, verdeeldheid tusschen
de Germaansche stammen te zaaien, en zelfs gelukte het
hem Thusnelda, de vrouw van Arminius, door haar'
eigen vader uitgeleverd, in triomf naar Rome te voeren.
Arminius bracht echter ook aan zijn leger nog herhaalde
nederlagen toe, en eerst (i6 n. C.), onder Augustus'
opvolger gelukte het Germanicus in den bloedigen slag
van Idistaviso wraak te nemen voor de neerlaag van
Varus.
§ TOO. De laatste jaren van zijne regeering werden
Augustus behalve door den tegenspoed in Germania nog
verbitterd door huiselijke twisten. Zijn tweede vrouw Livia
spande alle middelen in om de kroon aan haar' eigen
zoon Tiberius te verschaffen, en de ondeugden van
Augustus' eigen kinderen waren slechts een te geschikt
voorwendsel om haar doel te bereiken. Julia, eerst de
gemalin van Agrippa, later van Tiberius, werd om hare
teugellooze levenswijze naar het eiland Pandataria ver-
bannen, evenzoo later haar zoon Agrippa en dochter
Julia. Van Agrippa's andere kinderen vielen Lucius en
Gajus in den oorlog, en alleen zijn dochter Agrippina,
gehuwd met Germanicus, overleefde den dood van haar
grootvader. Zoo werd dan eindelijk Tiberius tot zoon