Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
OOSTERSCHE VOLKEN. 9
den Hoang-ho en Yang-tse-kiang werden de woeste Mon-
golen beschaafde Chineezen., en geen van de latere over-
weldigers kon zich aan dien invloed onttrekken. Steeds
maakten de veroveraars van zelf de zeden en gewoonten der
onderworpenen tot de hunne. Hun godsdienst, zooals
Kong-foe-tse of Confucius die naar de begrippen van het
volk wijzigde, geeft blijken van die nuchtere, practische
richting, die het volk eigen was. Groote werken, als het
Keizerskanaal en de Chineesche muur bewijzen hunne
vroegtijdige ontwikkeling, maar de afgesloten ligging en
weinige aanraking met andere volken maakte hunne ge-
schiedenis voor de algemeene beschaving van .weinig be-
lang. Belangrijker is die van onze stamgenooten, de Indiërs
in de vlakte van Indus, Ganges en Brahmapoetra en nog
meer die der Egyj>tenaren in het Nijldal, of der bewoners
van het vruchtbare Mesopotamië tusschen Euphraat en
Tigris, der Assyriers en Babyloni'érs. Deze deelden hunne
beschaving weêr mede, aan de eene zijde aan Meden en
Perzen en aan de andere aan de volken van Syrië en
Klein-Azië.