Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
KEIZER AUGUSTUS. I43
Augustus (20 v. C.) op het forum had laten oprichten,
nader met de hoofdstad verbonden, terwijl het gezag der
Romeinen versterkt werd door de krachtige onderdruk-
king der opstanden in Noord-Spanje, Arabië en Gallië.
Eindelijk trachtte Augustus het Romeinsche gezag verder
uit te breiden door de onderwerping van Germania tot
de Elbe. Aan zijne stiefzonen Drusus en Tiberius was
deze taak opgedragen. Drusus richtte zich tegen Neder-
Germania, onderwierp de Friezen en andere volken,
stichtte de sterke vesting Aliso aan de Lippe en drong
door tot de Elbe, maar stierf (9 v. C.) ten gevolge van
een val van zijn paard. Zijn broeder Tiberius zette de
veroveringen voort en wist door zijne slimme staatkunde
Rome te redden van het gevaar, dat het rijk van twee
zijden bedreigde. Den machtigen koning Marbod van de
Markomannen haalde hij tegen diens eigen belang tot een'
afzonderlijken vrede over en richtte zich toen met alle
krachten tegen de volken van Pannonië en Dalmatië,
die het hem eindelijk gelukte ten onder te brengen.
Duurzaam zouden evenwel deze veroveringen van Rome
buiten zijn machtskring niet zijn. De onafhankelijke
Germanen, die buitengewone lichaamskracht met vrij-
heidszin vereenigden, zouden voor de Romemen worden,
wat later de Spaansche bevolking was voor Napoleon.
Arminius, de held der Cheruscen, vereenigde de anders
steeds verdeelde stammen tot een' grooten volkenbond,
€n omsingelde den Romeinschen veldheer en stadhouder
Quintilius Varus, die door een' voorgewenden opstand