Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
142 KEIZER AUGUSTUS.
keizer Augustus (30 v. Chr. — 14 n. Chr.) is het zuiver
monarchische keizerrijk eigenhjk eene instelling van later
tijd, terwijl Augustus en zijne opvolgers zich bij voorkeur
den naam van princeps, den eersten in den staat, gaven.
Ofschoon de senaat, gezuiverd van de indringers, die
gedurende de burgertwisten toegang hadden gevonden,
een groote macht vooral op rechtsgebied bleef behouden,
was zijn onafhankelijke geest evenwel geheel verdwenen,
en werkte hij zelfs door zijne slaafsche gedweeheid mede
tot de latere machtsuitbreiding der vorsten. Reeds onder
Augustus nam 's keizers omgeving het karakter aan van een
hof met al zijn ceremonieel en prachtvertoon. Tot bij-
stand in de regeering diende Augustus naast het consi-
lium, dat in rechtszaken raad gaf, vooral zijn staatsraad,
waarin bekwame en ijverige mannen als Agrippa en
Maecenas grooten invloed uitoefenden. De eerste verwierf
zich roeru als uitstekend vlootvoogd en veldheer, en hielp
Augustus Rome met een aantal gebouwen versieren,
waarvan het Pantheon het vermaardste is. Maecenas
was meer de beschermer van kunsten en wetenschappen,
die in dien tijd in Rome hun' gouden eeuw doorleefden.
Toen leefden de geschiedschrijvers Livius en Asinius, de
rechtsgeleerden Mejus en Labeo, de dichters Virgilius,
Horatius, Tibullus, Ovidius.
§ 99. Ook in het bestuur der provinciën werden in-
grijpende veranderingen gemaakt. Zij werden verdeeld in
keizerlijke en senatorische, door een net van groote heer-
wegen, die allen uitliepen op den gouden mijlpaal, welken