Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
het tweede driemanschap.
141
naar in den dood, liever dan de zegepraal van haar'
tegenstander te verheerlijken (30). Als overwinnaar keerde
Octavianus terug, de laatste worsteling om de heer-
schappij was voorbij, en de republiek voor goed ten
onder gegaan in de monarchie.
HET ROMEINSCHE KEIZERRIJK.
EERSTE TIJDPERK.
Van Augustus tot Nero.
keizer augustus.
§ 98. Gedachtig aan den tegenstand, welken Caesar
had ondervonden bij zijn streven om de monarchie te
vestigen op de puinhoopen der republiek, sloeg Octavianus
een' geheel anderen weg in. Tevreden met het bezit der
macht, bekommerde hij zich niet om den schijn. Hij liet
al de oude republikeinsche instellingen en namen be-
staan, maar door de vereeniging der meeste ambten in
zijn persoon werd hij de eerste machthebber. Achter-
eenvolgens liet hij zich benoemen tot consul, censor,
tribuun voor zijn leven, imperator en pontife.'c maximus
of opperpriester. Zelf voegde hij zich den naam van
Caesar toe, terwijl de senaat hem den titel van Augustus,
den verhevenen, vereerde. Schoon gewoonlijk bekend als