Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 HET TWEEDE DRIEMANSCHAP.
slagen en was Fulvia gestorven. Nogmaals had er eene
bijeenkomst en verzoening plaats, bezegeld door het
huwelijk van Antonius met Octavia, de edele zuster van
zijn' tegenstander. Zoo lang mogelijk trachtte deze de
vriendschap tusschen beiden te bewaren. Toen evenwel
Antonius zich liet overhalen naar Cleopatra terug te
keeren, en daar, alles op het spel zettende voor haar
bezit, zich zelfs van Octavia liet scheiden, en geheele
provinciën in Azië aan de zonen der Egyptische koningin
schonk, was de maat volgemeten. De Romeinen, wier
genegenheid Antonius, in spijt van Octavianus' bemoei-
ingen , door zijne schoone gestalte, zijne beminnelijkheid
en levenslust tot het laatste had bewaard, keerden zich
eindelijk van hem af, en zijne aanhangers en troepen
gingen in grooten getale tot Octavianus over. De oorlog
werd verklaard en bij Actium (31) de beslissende slag ge-
leverd , die zich eerst ten gunste van Antonius scheen te
verklaren. Toen evenwel Cleopatra — men weet niet waar-
om — plotseling met haar 60 Egyptische schepen weg-
zeilde, volgde Antonius haar, zonder zich verder om
het lot zijner vloot te bekommeren, die in haar geheel
tot den vijand overging. Nog eens trachtte de koningin
ook den nieuwen overwinnaar aan zich te boeien, en
liet zij Antonius het bericht van haar' dood toekomen.
^Vanhopig maakte deze een einde aan zijn leven en stierf,
te laat van het tegendeel der tijding overtuigd, aan hare
voeten. Het vergeefsche van hare pogingen op den koe-
leren Octavianus inziende, volgde Cleopatra haren min-