Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET TWEEDE DRIEMANSCHAP. I39
Oosten, en Lepidus Afrika. De laatste, een onbeduidend
man, werd evenwel spoedig op zij gezet, en toen de
vlootvoogd Agrippa de zeemacht, die Sextus Pompejus,
de zoon van den grooten Pompejus, bij elkaar gebracht
had, bij Mylae (36) had verslagen, waren Octavianus en
Antonius de eenige machthebbers in het Romeinsche
wereldrijk.
§ 97. Terwijl Octavianus in Rome bleef en daar door
gematigdheid zich de genegenheid der burgers trachtte
te winnen, ging Antonius naar het Oosten om de aan-
hangers van Brutus en Cassius te straffen en den strijd
tegen de Parthen voort te zetten. De Egyptische koningin
Cleopatra, die niet openlijk tegen de moordenaars van
Caesar partij had durven kiezen, ontwapende Antonius'
toorn, toen zij hem op de Cydnus in al hare bekoorlijk-
heid , als de godin Venus uitgedost, in een verguld vaar-
tuig met purperen zeilen onder een liefelijke muziek
tegemoet kwam varen, voortgestuwd c'oor krachtige zwem-
mers en begeleid door schoone vrouwen en liefelijke
knapen. Meêgesleept door haar geest en bevalligheid, ver-
gat Antonius zijne plichten tegenover Rome en volgde hij
haar naar Alexandrië, om daar te verzinken in een roes
van weelde en zingenot, zooals de wereld nooit had
mogen aanschouwen. Als uiterste middel om hem tot de
terugkomst naar Italië te bewegen, begonnen zijn vrouw
Fulvia en zijn broeder den zoogenaamden Perusijn-
schen burgeroorlog (41—40) tegen Octavianus. Vóór
Antonius evenwel terugkwam, had Octavianus hen ver-