Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 het tweede driemanschap.
het tweede driemanschap.
§ 96. De senaatspartij was weêr in Rome meester en
toen de bekwaamste aanhanger van Caesar, de tribuun
M. Antonius., dien Brutus onvoorzichtigerwijze gespaard
had, aan het hoofd der Caesarianen den burgeroorlog
begon, werd hij uit Rome verdreven en een leger tegen
hem afgezonden, aan welks hoofd gesteld werd de jonge,
sluwe Octavianus., de aangenomen zoon van Caesar, die
zijne diensten aan den senaat had aangeboden. Hij ver-
sloeg Antonius bij Mutina, maar toen deze zijn toevlucht
zocht bij den Gallischen proconsul M. Lepidus, had er
op de grens eene bijeenkomst plaats tusschen de drie
mannen, waarbij zij besloten zich gezamenlijk tegen de
republikeinen te keeren en, evenals indertijd het eerste
triumviraat, de wereld onder elkaar te verdeelen. Brutus
en Cassius moesten voor dit tiueede dri'.manschap (43)
Rome ontvluchten, waar eene bloedige vervolging tegen
hunne aanhangers begon. Ook Cicero, die Antonius in
zijne hevige Philippica's had aangetast, werd aan diens
wraakzucht overgeleverd en in zijne villa Tusculum ver-
moord. In Macedonië hadden Brutus en Cassius hun leger
verzameld, maar door gemis aan samenwerking werden
zij bij Philippi (42) verslagen, en beiden maakten, hunne
zaak verloren gevende, door zelfmoord een einde aan
hun leven. De overwinnaars verdeelden nu het rijk onder
elkander. Octavianus kreeg het Westen, Antonius het