Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
CAJUS JULIUS CAESAR. 137
zedelijke toestand der Romeinen. Naast de meest ver-
fijnde weelde, die zich vooral in de kostbaarheid der
maaltijden (Lucullus) en der begrafenissen uitte, ver-
toonde zich de grofste ruwheid van zeden in de voor-
liefde voor gladiatorenspelen en gevechten van wilde
dieren. De kloof tusschen rijk en arm viel niet op eens
te dempen. Elke poging tot verandering moest het eigen-
belang van de eene of andere klasse schokken, en er
vormde zich eene geheele schaar van ontevredenen, die
in verbinding met oprechte republikeinen, die den terug-
gang tot de monarchie niet wilden dulden, de gelegen-
heid zochten den grooten heerscher ten val te brengen.
Op den 15''"' Maart van het jaar 44 drongen desamen-
gezworenen onder de leiding van den bekwamen en ge-
slepen Cassius en den streng republikeinschen Brutus
in den senaat gewapend op den imperator aan, en
doodden hem voor het standbeeld van zijn' tegenstander
Pompejus. Op nieuw herhaalde zich de wereldstrijd, die
Caesar's werk in weerwil van stroomen bloeds onmoge-
lijk kon omverwerpen, maar voor Rome het rampzalig
gevolg had, dat de voltooiing van zijn staatsgebouw aan
de handen van minder bekwame mannen moest worden
toevertrouwd, waar alleen het genie van een Caesar het
verval had kunnen tegenhouden.