Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
CAJUS JULIUS CAESAR. 136
in Rome daarentegen werden beperkt en tot eene ge-
regelde armverzorging teruggebracht.
De toestand der provinciën werd veel verbeterd. Het
stelsel van verpachtingen werd voor de directe belastingen
afgeschaft, en aan het hoofd ambtenaren gesteld, die
onder streng toezicht van den imperator in Rome stonden.
Voor het verkeer werd overal het Romeinsche muntstel-
sel ingevoerd, zoodat de Romeinsche denarius de geheele
oude wereld beheerschte. Bovendien liet Caesar naast
de zilveren ook voor het eerst gouden munten slaan.
Evenzoo verbeterde hij met hulp van den sterrekundige
Sosigenes de tijdrekening door de invoering van den
Juliaanschen kalender, die om het burgerlijk jaar met
het zonnejaar in overeenstemming te brengen, het schrik-
keljaar invoerde, terwijl de eerste Januari van toen af de
eerste dag van het jaar zou zijn. De korte duur zijner
regeering vergunde Caesar niet de grootsche bouwwerken,
die hij ondernomen had, te voltooien. In 't algemeen
stelde men zich toen reeds meer het kolossale dan het
werkelijk schoone ten doel, gelijk het grafmonument van
Caecilia Metella en de pyramide van Cestius bewijzen.
In de letterkunde kondigde zich reeds de gouden eeuw
van Augustus aan, toen redenaars optraden als Cicero
en Hortensius, dichters als Catullus en Carus, geschied-
schrijvers als Sallustius en Caesar zelf.
§ 95. Wat evenwel een' man, schoon met de grootste
wilskracht begaafd, niet gegeven kon worden in zulk een
kort tijdsbestek te verbeteren, was de maatschappelijke en